Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται υπαναχώρηση και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων, συνοδευτικών εντύπων και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Ο πελάτης οφείλει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποίησε στην εταιρία το αίτημά του υπαναχώρησης να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα υπαναχώρησης του παρόντος άρθρου δεν χωρεί σε πώληση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.